Erkende feestdagen

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede paasdag
  • 1 mei
  • Tweede Pinksterdag
  • 21 juli
  • 15 augustus
  • 1 november
  • 11 november
  • Kerstdagen

Dokter spreken

Opvragen van resultaten kan in principe op
  • elke weekdag tussen 11u30 en 12u
Gelieve het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging.
Indien u uitgebreide informatie wil, gelieve dan naar de raadpleging te komen. Ik kan geen raadpleging houden aan de telefoon.

Tarieven

De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen. Voor consultaties na 18u wordt een supplement van 4,32 euro aangerekend dat volledig terugbetaald wordt door het ziekenfonds.

Attesten en formulieren

Op mijn e-mailadres dokter@vvanderscheuren.be kunt u deze aanvragen.
Ik doe mijn best om nog deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.
Via e-mail kan ik geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. Bovendien kan ik geen garanties bieden over de snelheid bij het beantwoorden.
Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.
Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.